popüler sözlük – pop sözlük
1981 yılında 2499 sayılı sermaye piyasası kanununa göre ülkenin ekonomik kalkınmasını -halkın katılımı ile- sağlamak amacı ile kurulan, sermaye piyasalarının ve kuruluşlarının faaliyetlerini yatırımcıların yararını gözetmek adına denetleyen kamu kuruluşu.
eski ev mimarisinde evlerin havalandırılması, sokağın daha iyi görülmesi, ışığın daha çok oda ya da salona yansıtılabilmesi amacıyla, duvarın cam hizasına denk gelen bölümlerine yapılan, üç yöne doğru da pencereleri bulunan oda benzeri çıkıntıya verilen italyanca kökenli ad.
kayma, düşme ve eğilme ihtimali bulunan ev, duvar, cumba gibi yüzeylerde dayanak olarak kullanılan ağaç, demir ya da betondan yapılmış taşıyıcıya verilen farsça kökenli ad.
1 haziran 1940 logan/utah/amerika birleşik devletleri doğumlu,nobel fizik ödülü sahibi fizikçi, yazar ve bilim insanı. john archibald wheeler (9 temmuz 1911 jacksonville/florida/abd-13 nisan 2008 hightstown/new jersey/abd) ortak çalışması ile yayınlanmış gravitation (1973), black holes and time warps (kara delikler ve zaman bükülmeleri/1994), igor dmitriyevich novikov (10 kasım 1935 moskova/sovyet sosyalist cumhuriyetler birliği/günümüz rusya federasyonu) ve stephen william hawking ( 8 ocak 1942 oxford/ingiltere-14 mart 2018 cambridge/ingiltere) ortak çalışması ile yayınlanmış the future of spacetime (uzay zamanın geleceği/2002), roger david blandford (28 ağustos 1948 grantham/ingiltere) ortak çalışması ile yayınlanmış modern classical physics (modern klasik fizik/2017) adlı kitabı bulunmaktadır.
ya da hayret-i mucip diye de ifade edilen hayret etmek, şaşırmak, çok şaşırmak gibi anlamlarda kullanılan arapça kökenli deyiş.
osmanlı dönemi üst sınıflarını anlatan romanlarda ya da çarlık rusyası dönemiüst sınıflarını anlatan kitap ve romanlarda dönemin popüler dili fransızca'dır. 1970'li yıllara kadar bu üstünlüğünü koruyan fransızca, 1990'lı yıllar ile birlikte bilişim teknolojileri çağı ve dijital devrim'in başlaması ile farklı milletlerden insanların konuştuğu ingilizceye yenilmiştir. kısacası ingilizce (amerikan ingilizcesinin farklılıklar gösterdiği) günümüzde farklı dillerden insanların konuştuğu en yaygın ortak dil olma özelliğine sahiptir.
ekdisozoa yazılışı ile türkçeleştirilen, genel özelliği latince protostom yani ağzı anüsünden önce oluşan ve kabuk değiştirerek gelişimini sürdüren böcek sınıfı (egdisiz) için kullanılan latince ad.
insana ruhen ve fiziken acı veren bir durum karşısında dayanmak, direnmek ve katlanmak sonunda erişilecek mutluluk umudunu aşılamak amacı ile eski dilde kullanılan arapça kökenli kelime.
eskiden amerika ve avrupa ülkelerinde yaşlı kadınların giydiği, 1990'lı yıllardan günümüze ise gençlerin moda akımı olarak canlandırdığı yüksek belli bir kot pantolon modelini tanımlamak için kullanılan ingilizce kökenli tekstil terimi.