12 eylül 1980 – popüler sözlük
12 eylül 1980, burjuvazinin siyasi istikrarının bozulduğu her dönemde olduğu gibi 12 eylül 1980 döneminde de ordu darbesi ile iktidarı orduya devretmesi ya da ordunun iktidarı zorla ele almasına örnek olan darbelerden üçüncüsünün gerçekleştiği tarih.

gerçek anlamda konuyu ele alırsak osmanlı tarihi ve cumhuriyet tarihi askeri darbelerle doludur. ilk darbenin osmanlı başkenti edirne'de yeniçerilerin düşük maaşları nedeniyle başlayan darbeler zincirine ekli onlarca darbe bulunmaktadır. fakat, üç darbe vardır ki tarihte derin izler bırakmıştır. bu darbelerin ilki 27 mayıs 1960 tarihinde adnan menderes hükümeti'ne karşı gerçekleşen darbedir. ikinci önemli darbe ise 30 mart 1971 tarihli olanıdır. üçüncü darbe ise 12 eylül 1980 tarihinde emir komuta zinciri içinde gerçekleşen darbedir.

12 eylül 1980 darbesi ile 1.700.000'e yakın insan gözaltına alınmış ve ağır işkence ve gözaltı sürecinden geçirilmiştir. 2.000.000 insan fişlenmiş ve sosyal haklarından mağdur edilmiştir. fişlenen insanlar sigorta ve sosyal hak kayıplarına uğramıştır. 7.000'den fazla insan için idam cezaları istenmiş, 517 kişiye idam cezası verilmiş, çoğu solcu olan 50 kişi asılarak idam edilmiştir. 12 eylül süresince 14.000 kişi de vatandaşlıktan çıkarılmıştır.

cezaevlerinde artan baskı, şiddet ve işkence nedeniyle binlerce günlük açlık grevleri, ölüm oruçları ve ölümler yaşanmıştır.

12 eylül askeri darbesi iktidarı ele geçirdiği dönemin şiddeti ile de yetinmemiş, türk-islam sentezci eğitim ve siyaset başta olmak üzere 1982 anayasası, yök (yüksek öğretim kurumu), yhk (yüksek hakem kurulu) darbe sonrasında yeni iz bırakan yaralar açan yasa ve kurumları da geride bırakmıştır.