abbasiler – popüler sözlük
Abbasiler, islâm dini kurucusu hazreti muhammed'in amcası abbas bin muttalip soyundan geldiği iddia edilen 750 ile 1258 yılları arasında halifelik makamını hakimiyetinde tutan sülaleye verilen ad. abbasiler ırak ve mısır ülkesinde uzun süre (1261-1517) iktidarı elinde tutmuş ve hanedanlık sürmüş sülale olarak da bilinir.