ademoğlu – popüler sözlük
ya da arapça-türkçe kökenli birleşik kelime olan insanoğlu, musevilik, hristiyanlık ve islamiyet gibi dinlere özgü yaratılış mitolojilerinde hikaye edilen adem ve havva'dan insanın türediği inancı ile bağıntılı -ademin soyundan gelen anlamı ile- kullanılan eril/erkek egemen soy tanımlaması.