antlaşma – popüler sözlük
antlaşma, devletler arasında yapılan görüşmelerle varılan mutabakatın, uluslararası hukuk çerçevesinde resmiyet kazanması için imzalanan yazılı ilke ve kurallar bütününü tanımlayan kelime.

antlaşma, devletler arasında güvenlik ve egemenlik haklarına saygı -yani barış- çerçevesinde sağlanan uyuşmanın yazılı belgelerle garanti altına alınmasını içeren, her iki devletin ya da anlaşmanın tarafı olan ülkelerin resmi temsil yetkisine sahip kurumları tarafından imzalanması eylemine verilen ad.