argo kültür – popüler sözlük
Argo kültür,genel iletişim dilinden ayrı olarak amaç ve hedef yönünden ortak hareket eden insanların iletişim için kullandıkları, özel jargonlara sahip olan iletişim diline verilen ad. eğitimsiz, yoksul ve kolay yoldan zengin olma ya da örneksenen çerçevedeki insanlar arasında iletişim dili ve beden dili ile bütünleştirilerek kullanılan söz ve davranış kalıplarını tanımlayan alt kültür literatürüne verilen ad.