argo – popüler sözlük
Argo, argo kültür'e özgü tavır ve davranışlar ile birlikte kullanılan iletişim diline verilen ad. argo ve argo kültür toplumun en alt kesimindeki insanların yaygın iletişim diline gösterdikleri örtük bir tepki ile geliştirdikleri dil ve davranışlar bütünü olmasının yanında, bir de "ben tehlikeli biriyim mesajı vermek" adına kullandıkları iletişim biçimidir.