Aristoteles – popüler sözlük
Aristoteles (m.ö. 384 stagria-m.ö. 322 halkis/yunanistan), genel olarak türkçe'de aristo adı ile bilinen antik yunan filozofu. gözleme dayalı bilimsel bakış açısının yaygın olarak kullanıldığı dönem filozoflarının en bilinenlerinden birisi olan aristoteles fizik ve gökbilim başta olmak üzere, biyoloji'den siyasete, mantık ve zooloji'den felsefeye uzanan alanlarda araştırma ve incelemelerde bulunmuş içinde bulunduğu dönemin özelliklerine denk düşen saptamalarda bulunmuştur. aristo gibi filozofların temsil ettiği bilgi ve felsefe grupları başta yönetici sınıf olmak üzere ayrıcalıklı statüye sahip katmanların yönetim ve askeri başarı amacıyla başvurduğu odaklar olma özelliğine sahip olmuştur.

büyük iskender'in babası 2. filip de iskender'in aristo'dan eğitim almasını oldukça yüklü bir meblah ödeyerek sağlamıştır.

aristo, platon ile birlikte önce antik yunan uygarlığı başta olmak üzere, yazılı eserlerinin ilk arşivlendiği arap toprakları ve islam dünyası'na, islam dünyası'ndan da, batı -yani avrupa- felsefe ve bilim tarihine kadar uzanan sıralamada ilk sırada yer almaktadır. bu geçiş evrelerin sonrasında hangi toplum bilim ve felsefe'nin dışına savrulmuş ya da bilim ve felsefe'de ilerleme ve gelişme sağlayamamışsa gerileme dönemine girmiştir.