atışmak – popüler sözlük
Atışmak, iki kişi arasında hafif düzeyde gerçekleşen laf dalaşına verilen ad.

saz şairlerinin ve halk ozanlarının aynı salon ya da oda içinde sıra ile şaka yoluyla birbirlerini alt etmek için hem çalıp hem söylediği beyitler ile yaptıkları yarışmaya verilen ad.