atom – popüler sözlük
Atom, maddeyi oluşturan en ufak yapı taşı, varlığı antik yunan uygarlığı döneminde ortaya konulmuştur.

Atomcu düşüncenin varlığı başta olmak üzere: insan ve madde üzerindeki etkisine dair düşünceler; Tarihin ilerleyen dönemlerinde insan toplulukları üzerinde semavi dinlerin etkisi, din-saltanat çıkarlarına bağlı tutuculuk arttıkça toptan reddedilen görüşlerden olmuştur.

Rönesans ve aydınlanma sonrası dönemde pozitif bilimlerin de etkisiyle gelişen felsefi düşünce başka birçok şey gibi atom'u da ait olduğu yere yani felsefeye "temel öge" olarak yerleştirmiştir.