Avrasya – popüler sözlük
dünya üzerinde 5,5 milyar nüfusu, üçte bir oranında kara parçasını, asya ve avrupa kara parçalarının bütünlüğünü ifade etmek için günümüzde yaygın bir şekilde kullanılmaya başlanan jeopolitik tanımlama. almanya ve fransa başta olmak üzere, avrupa ülkelerindeki derinlemesine büyüme (eğitim, kültür, ekonomi ve teknoloji yoluyla toplumun kalitesini yükseltme gayesi) ideolojisinin içine düştüğü açmazlar sonrası popülarite kazanan jeo-politik tanımlama.