azeriler – popüler sözlük
Azeriler, orta asya göçleri ile bugünkü azerbaycan topraklarına yerleşmiş oğuz boyundan bir kolu oluşturan, azerice olarak adlandırılan türkçe-farsça karışımı lehçe ile konuşan topluluğa verilen ad.

türkiye'de azerbaycan vatandaşları için kullanılan azeri adı kimi kaynaklara göre azerbaycan'da yaşayan küçük bir topluluğa verilen ad olarak geçmektedir. o küçük azeri topluluğun bütün bir azerbaycan'a adını vermesi ise küçük olmasına karşın işlevi büyük bir topluluk çağrışımı yapmaktadır.