Balinalar – popüler sözlük
Balinalar, derin deniz canlısı olarak sınıflanan "cetacea" adı ile katologlanan, 65 milyon yıl önce karadan denize göç ettiğine dair bulgulara rastlanan canlı türünü tanımlayan genel ad.

Balinalar'ın özellikle "ispermeçet" türü kozmetik ürünleri, sağlık ürünleri, aydınlatma için kullanılan kandil ve lambalar için yanıcı yağ olarak kullanılması için "balina avcıları" tarafından vahşice avlandı.

Balinalar, oldukça kârlı olan hammadde kaynağı olduğundan, derin denizlerde 750'den fazla balina avcılığı yapan gemiden oluşan filo tarafından sürek avına tabi tutuldular. 750 gemiden oluşan bu filo o dönem 20 milyon dolardan fazla ekonomik rant ortaya çıkmasını sağlıyordu.