balkan harbi – popüler sözlük
Balkan harbi, 8 ekim 1912-18 temmuz 1913 tarihleri arasında yunanistan krallığı, bulgaristan krallığı, karadağ krallığı ve sırbistan krallığı ile osmanlı imparatorluğu arasında gerçekleşen savaştır. ittihat ve terakki cemiyeti-fırkası iktidarında gerçekleşmiş savaştır.

savaşın başlangıcını oluşturan sebeplerden en önemlisi: 1905 rus-japon savaşı'nın rusya'nın yenilgisi ile sonuçlanması ve çar'ın balkanlar ve karadeniz'de hakimiyet arayışına yönelerek savaşan iki balkan krallığı olan sırbistan ve bulgaristan krallığı arasında barış anlaşmasının yapılarak osmanlı imparatorluğu'na karşı işbirliğine yönlendirilmesinden kaynaklanmaktadır.

balkan harbi, osmanlı imparatorluğu'nun balkanlar'daki hakimiyetinin tamamen son bulması ile son bulmuştur. bosna-hersek'ten trakya'ya kadar uzanan hatta 1000 kilometrelik bir alan osmanlı egemenliğinden çıkmıştır.