Bektaşilik – popüler sözlük
Bektaşilik, baba ishak tarafından kurulmuş olan babai taraftarlarının gerçekleştirdiği isyanın şiddetli bir biçimde bastırılıp kılıçtan ve katliamdan geçirilmesi sonucu hayatta kalan yandaşları başta olmak üzere haydari, şemsi, edhemi tarikatına bağlı olanları da baba ishak'ın halifesi olan hacı bektaşi veli (1210 nişapur-1271 hacıbektaş/nevşehir) tarafından kurulmuş olan tarikatın hacı bektaş'ın eşi balım sultan tarafından düzenlenmesi ve disipline edilmesi ile şekillenip genişlemiş olan tarikata verilen ad.

bektaşilik tarikatı mensubu abdal musa'nın yeniçeri kıyafetleri giyerek katıldığı savaş sonrasında ise yeniçeri ocağının bektaşiliğin hakimiyetine geçişini başlattığı yazılı kaynaklarca aktarılır. taife-i bektaşiyan diye de adlandırılan bektaşi ocakları ıı. mahmut'un yeniçeri ocaklarını kapatma kararı vermesi (1826) ile birlikte hem bektaşi tarikatleri yasaklandı hem de bektaşiler katliama uğradı. bu yasak kararı abdülaziz'in 1861-1876 saltanat döneminde çıkardığı serbestlik fermanına kadar sürdü.