birinci dünya savaşı – popüler sözlük
Birinci dünya savaşı(28 temmuz 1914-11 kasım 1918), balkanlar'da yükselen milliyetçi fikirler ve bu fikirler etrafında örgütlenen çeşitli milliyetçi örgütler avusturya-macaristan işgalinden hoşnut değildi. avusturya-macaristan krallığı veiaht prensi arşidük ferdinand'a saraybosna'da düzenlenen suikast ile başlamıştır. avusturya bu suikast sonrasında sırbistan'a karşı çeşitli yaptırım kararları almış bu yaptırımlar yetersiz görülüp sırbistan'a savaş ilan etmiştir. ilerleyen aşamada avusturya-macaristan, almanya ve bulgaristan ittifakı ile ingiltere, italya, fransa, yunanistan çeşitli cephelerde karşı karşıya gelmiştir. osmanlı bu savaşın çanakkale cephesinden galibiyetle çıkmışsa da diğer devletler yenildiği için yenik sayılmış ve ingiltere, italya, fransa ve yunanistan'ın askeri ve siyasi güçlerinin fiili işgaline uğramıştır. almanya ve rusya arasındaki savaştan ise çarlık iktidarı yıkılışı ve lenin önderliğinde gerçekleşen ihtilal ile ilk sosyalist ülkenin kuruluşuna giden dönem başlamıştır.