bulut bilişim – popüler sözlük
Bulut bilişim (cloud computing), bilgisayar ve diğer cihazları aparat olarak kullanmak için gerekli olan sunucu, depolama, veri tabanı, ağ, yazılım, analiz gibi donanım ve teknolojileri sanal bir sunucuda kullanıma ihtiyaç duyulacağı aşamaya kadar güvenli bir şekilde korunması işlemini tanımlar.

Bulut bilişim alanı, yeni bir teknolojinin yani "bulut teknolojisi" diye adlandırılan alanının doğuşunu sağlayacağı gibi, bulut teknolojisi'ndeki gelişmelerle birlikte gelişecektir.