büyük veri – popüler sözlük
Büyük veri, bireylerin internet ortamı üzerinden paylaştığı, beğendiği; giri, beden, resim yoluyla oluşan bilgi yığını.

Büyük veri, aynı zamanda bilgi yığını içerisinden bireylerin politik ve kültürel tercihlerinin dijital veri ve iletişim istatistiği uzmanlarınca profilini çıkarıp, "merkez kaç" profili çizen bireylerin  "merkeze bağlama" yöntemleri ile paralize edilmesi ya da bir tüketim nesnesine yönlendirilmesi faaliyetini de içeren algı mühendisliği dalıdır da.