Çiçek – popüler sözlük
Çiçek, arı ve böcekler aracılığı ile polen dağılımı yaparak diğer bitkilerde de döllenmeye aracı olan ve doğal dengeyi sağlayan, çanak ve taç yapraklı iki kategoriye ayrılan, tohumlu bitkilerin üremesi için gerekli olan tohumu dört kademeden oluşan bünyesinde barındıran, kokulu, bitki üreme organına verilen ad.