deliliğe övgü – popüler sözlük
Desiderus erasmus' un rönesans hümanizmine kaynaklık eden eserlerinden biri. Erasmus, isviçre'nin basel şehrinde doğmuş, 1469-1536 yılları arasında yaşamış filozof ve düşünürdür.
Günümüzde hala iyilik ve güzellik adına yapılması gereken birçok deliliğe ihtiyaç olması da ayrı bir ironidir.