diplomatik protokol – popüler sözlük
Diplomatic protocol, 1815 tarihli viyana kongresi, 1818 tarihli aix-la-chapelle kongresi (fransa) yanında, 1961 (14 nisan) viyana birleşmiş milletler konferansı'nda şekillenen kararlar ışığında ülkeler arası diplomatik ilişkilerin sürdürülmesinde diplomatik misyon üyeleri ve diplomasi temsilcileri ile devlet yöneticileri arasında uygulanan nezaket kuralları bütününe verilen ad.