dünya – popüler sözlük
Dünya, ait olduğu güneş sisteminde en gelişmiş yaşam formunun bulunduğu gezegen. 14 milyar yaşında olduğu düşünülen kozmos sistemi içinde, yaşı 4 milyar yıl olarak hesaplanan gezegen.

Dünya, Modern bilimin geçirdiği evrim ile birlikte oluşumuna dair hipotezlerinde değiştiği gezegen. Başlangıçta güneş'ten kopan bir parça olarak düşünülen dünya, günümüzde geçerli olan tez'e göre gaz ve toz bulutlarının kendi etrafında dönüşü ile içinden geçtiği birçok evre sonunda; bugün sonunun insanın elinden olacağı kaygısının yaşandığı gezegendir.

Dünya, insan türünün sahip olduğu bilim ve teknolojik gelişmeleri ve bu gelişmelerin sağladığı imkân ve olanakları düşündüğümüzde; en hafif madde formundan en ağır kütleye, en ağır maddeden de en hafif maddeye dönüşümün yaşandığı "kapalı sistem" içerisinde artı olarak tek katılan şeyi yani bilinci ve ona bağlı olarak bilimi vareden canlı varlık olarak insana yaşamsal kaynak ve koordinatlar sunan tek gezegen'dir.
yarıçapı: 6.371 kilometre olan, yaşı ortalama 4,5 milyar yıl olarak hesaplanan, ait olduğu gezegen sisteminde güneşe yakınlıkta üçüncü sırada bulunan gezegene insanlar tarafından verilen ad.