efe – popüler sözlük
ege yöresinde devlet baskısı ya da husumet nedeniyle eşkiyalık yapanlara verilen ad olduğu gibi;  ege yöresi kent, kasaba ve köylerinde para, güç ve öç almak adına -zenginler ya da ağalar tarafından- cesur ve gözüpek genç insanların çeşitli kumpaslar yolu ile dağa çıkarılanlarına verilen ad.