ekinoks – popüler sözlük
Ekinoks, gece ve gündüz eşitliğini tanımlayan kelime.
21 mart ile 23 eylül tarihlerinde gerçekleşen gece-gündüz, gündüz-gece eşitliğine ekinoks denir. 23 eylül ile birlikte gündüzün uzunluğu biter gece ile eşitlenir. 21 mart tarihinde ise gecenin uzunluğu biter gündüz ile eşitlenir.
Ekinoks, olayı güneş ışınlarının dünyanın ortasından bir kuşak gibi geçen ekvator'a dik vurması anlamına da gelir.