ekspres – popüler sözlük
Ekspres, mesafe, zaman önemine dayalı olumsuzluk yaratacak faktörleri en aza indirmek için otobüs, tren, vapur gibi ulaşım araçları ile sadece belli başlı durak ve istasyonlarda kısa süreli indirme-bindirme yapan yük ve yolcu araçlarına verilen ad.

ekspres, hız faktörüne bağlı olarak hızlı ve seri yapılan iş ve eylemi tanımlayan kelime.