Elektrik – popüler sözlük
Elektrik,  doğal yollarla statik ve çeşitli düzenekler kullanılarak dinamik olarak üretilen bir enerji formuna verilen ad.
Statik elektriğin basit üretimi için örnek vermek gerekirse: beslenme ile insanların biyokimyasal kaynak elde ettikleri bu kaynak sayesinde kalp dediğimiz organın kan pompalamasının sağlandığını -buna aslında dinamik Elektrik de diyebiliriz- hareket ederek bu enerjiyi kullandığımızı söyleyebiliriz.
Elektrik üretiminin statik dediğimiz Örneğimize ikinci ek olarak ise: giydiğimiz sentetik çamaşırlar yoluyla ürettiğimiz ve bedenimize fazladan bir yük haline getirdiğimiz gerçek anlamda "statik elektrik" diyebileceğimiz biçimi sıralayabiliriz.
Dinamik elektrik üretimi için ise: kurulan düzenek ne kadar gelişmiş teknoloji ve güçlü bir alt yapıya sahipse o oranda yüksek devinim sağlamanın yanında; o oranda uzağa taşınabilir.