enerji – popüler sözlük
Enerji, tabiat'ta gerçekleşen her olay'ın ihtiyaç duyduğu rezerv. Bu olayların her biri olgu boyutuna erdiğinde varoluşuna etki eden önemli bir kesimini kendi içinde hapseder ve gerçekleşecek başka bir olay'a kaynaklık eder.
Enerji ne kadar yüksekse olay da o oranda büyük ve etkili olur.