Engizisyon – popüler sözlük
Engizisyon, 12. Yüzyılın başlarında katolik kilisesinin hakimiyetini sürdürdüğü topraklar üzerindeki otoritesi cathar, albigeois, patarin gibi tarikatlar tarafından tehdit edilmeye başlanmıştı. Sapkın olarak adlandırılan bu tarikatlara olan ilgi sürekli artış gösteriyordu.

Katolik kilisesi ile birlikte kralların tahtları da tehlikeye girmeye başlayıp olaylar siyasi bir boyut almaya başlayınca krallar ve kilise elele verip bu tarikat yönetici ve üyelerine karşı sürek avı başlattılar.

Katolik kilisesi'ne bağlı olarak çalışan engizisyon öylesi bir vahşete büründü ki, roma İmparatorluğu döneminde hristiyanlığın kabulü için mücadele verildiği dönemde dahi engizisyonun işkencede öldürdüğü insan sayısı kadar insan öldürülmemiş oldu.

Güney fransa, kuzey italya, batı almanya ve ispanya'nın bütününü kapsayan uygulamaların fransa'da "albigeois tarikatı"na dönük katliamları sürdürülürken cezalandırmalarda engizisyon yetersiz kalınca katolik kilise ordusu sapkın olarak nitelenen tarikat bölgelerine katliam için gönderildi. Ordu komutanı papa'ya suçlu ve suçsuzları nasıl ayıracağız diye sorunca; papa, "siz gereğini yapın tanrı diğer tarafta suçluyu, suçsuzu ayırır" yanıtını verdi.

Engizisyon uygulamaları katolik kilisesine özgü uygulamalardı. Protestan kilisesi ile ortodoks kilisesi bu konularda daha primitif olmakla birlikte, vahşeti insani yan içine gizleyerek uyguladı.