ergene – popüler sözlük
Ergene nehri, ıstranca dağları'ndan doğup 280 kilometre uzunluğunda trakya toprağını katedip yaklaşık 17.323 kilometre karelik bir alana ölüm tehlikesi saçarak çevre için bir tehdit oluşturarak ege denizi'ne akmaktadır.
Ergene nehri'nin Tüm canlılar için ölüm ve tehdit oluşturacak derecede kirliliğe ulaşmasında payı olanlar; trakya topraklarını kontrolsüz ve denetimsiz bir şekilde sanayileşmeye açanlardır.
Ergene nehri'nin ıslahı ile ilgili sürekli projeler oluşturuluyor olsa da, bu projelerin hiçbirisi gerçek anlamda çözüme odaklı olmadıkları gibi, gerçekliğe ulaşamamış olmaları da ayrı bir ironik vakadır.
Ergene nehri için Bugünlerde "derin deşarj projesi" adı ile tanımlanan çalışmalardan söz edilmektedir. Bu projede de gayrı ciddi bir işleyiş söz konusudur. Marmara ve ege denizi'nin derinlerine ergene'nin kirini pisliğini akıtmayı amaçlayan bu proje sorunu çözmeyeceği gibi daha da kanserleştirecek bir projedir.
Ergene nehri'nin dolayısıyla trakya topraklarının bu türlü tehdit ve tehlikelerden kurtulabilmesi için: trakya topraklarının tamamında yeralan sanayi işletmelerinin her birinin üretim esnadında ortaya çıkan atıkların çevreye hiç bir zarar vermeyecek şekilde kendi bünyesinde toplanması ve  merkezi bir noktadan doğaya dönüşümünün sağlanmasına dönük projelerin oluşturulmasıdır.