fanzin – popüler sözlük
fanzin, türkçeye (fan)atik ve maga(zin) şeklinde geçmiş iki ingilizce kökenli kelimenin (fanatik)  ilk üç harfi (fan) ile ikinci kelimenin (magazin) son üç harfi (zin)'nin kullanımı ile yönetim hiyerarşisine tabi olmak ya da yüksek mali giderlerinden sebeple ekonomik bağımlılık kaygısı olmadan fotokopi ve ozalit olarak çoğaltılarak ücretsiz dağıtımı yapılan basılı materyale verilen ad.