fatih sultan mehmed – popüler sözlük
(30 mart 1432 edirne/osmanlı imparatorluğu-3 mayıs 1481 hünkâr çayırı<günümüz gebze sınırları içinde coğrafi alan>/kocaeli/osmanlı imparatorluğu) babası ıı. murad (1404 amasya/osmanlı imparatorluğu-1451 edirne/rumeli eyaleti/osmanlı imparatorluğu), annesi hüma hatun (doğum tarihi bilinmemekte/ölüm tarihi:1449/bursa/osmanlı imparatorluğu)'dur. 1444-1446 yılları ile başlayan hükümdarlığına babası tarafından son verildiyse de; beş yıl sonra 1451 yılında tekrar hükümdarlık tahtına oturmuştur. 1451 yılı ile 1481 yılları arasında hüküm sürmüştür. tarih kitaplarında istanbul'un fethi ve istanbul'un fethi ile birlikte -deniz üzerinden yeni ticaret yolları aramaya yönelen avrupa krallıklarının mali olarak desteklediği kaşiflerin etkisi üzerinden değişen ve gelişen yeni dünya algısı neticesinde- orta çağ'ı kapatan ve yeni çağ diye adlandırılan döneme geçişte en önemli tarihsel karakter olarak adı geçmektedir.