Feodal toplum – popüler sözlük
Feodal toplum, genel olarak yaşam-geçim ihtiyaçlarının tarım ekonomileri üzerinden işlediği toplumlar için kullanıldığı gibi, siyasi terim olarak her toplum özellikle de asya ve afrika toplumları feodal bir toplumsal yapıya sahip uygarlıklar olarak kabul edilmez; bunun sebebi feodal sistemlerde derebeylik sisteminin özünü oluşturan nispi anlamda bağımsız güç merkezlerinin bulunmamasıdır. feodal toplum analizleri daha çok avrupa kıtası üzerinde kurulmuş feodal yapılarda ayrı güç merkezi yapılanmaları ve bunun siyasi ve ekonomik itici yönü dikkate alınarak yapılır.