Genel çekim kuvveti – popüler sözlük
Elektromanyetik, manyetik(mıknatıs), elektriksel, çekirdek (atom) bünyesinde meydana gelen çekim ve itilim kuvvetleri ile kıyaslandığında zayıf olarak tanımlanır. Maddelerin iç yapısında büyük bir etkisinden söz edilemese de belirli bir kütleye ermiş maddeler arasında maddelerin kütlesiyle orantılı olarak aralarından uzaklara kadar yayılabilen etkiye sahip olduğundan dikkate değer bir önem arzeder.

Gezegenlerin ve galaksilerin etkisi ile elde ettiği etki gücü sayesinde, gezegenler arasında yörünge dediğimiz göreli bir sabitenin gerçekleşmesi sağlanır.