gigantlar – popüler sözlük
Herşey karşıtıyla vardır dualizminin Yunan varyasyonudur.  Bu dualizmin tutarsızlı ise karşıtlığın bir keyfiyet ve ortadan kaldırılabilirliğidir. Gaia ve Tartarus birleşerek 12 olümposlu tanrılara karşı onların zıttı 12 gigantı yaratırlar. Gigantlar sayesinde Zeus tarafından yenilen ve Tartarus a hapsedilen Titanlar, kykloplar, elli başlı yüz kolluların intikamını almak istemişlerdi. Gigantlar devdir ve boyları 12 metre civarıdır. Gigantlar ölümsüz sayılırlar. sadece 1 tanrı ve1 yarı tanrı beraber 1 gigantı öldürebilir. Gigantlar ise 12 olümposlu tanrıyı yok etmek için vardır.

Gigant Kralı Porphyrion  Zeus 'un, Polibot Poseidon'u,  Alcyoneus, Hades'in zıttıdır.  Damasen ise tanrı Ares'in zıttıydı,  Damasen barışçıldı. Enceladus ise Athena'nın zıttıydı.  her Olümposluya 1 Gigant olacak şekilde 12 ye 12 şeklinde varlardır. Kralları Porphyrion Herakles ve Zeus işbirliği ile öldürülmüştür.