gudea silindiri – popüler sözlük
kimi kaynaklarda gudea silindirleri şeklinde birden fazla sayıya sahip olduğu iddaa edilen, anadolu aleviliği'nin 4 bin yıl önce sümer uygarlığı döneminden kalma, cem ritüellerinin ve bu ritüeller sırasında görevlendirilen 12 hizmetlinin seçiliş ile hizmet alanlarının anlatıldığı tarihi belge olarak kayıtlara geçen tarihi eser. gudea silindiri fransa'nın louvre müzesinde sergilenmektedir.