gusla – popüler sözlük
Gusla, balkan coğrafyası'nın bosna-hersek civarlarında kullanılan kemençe benzeri enstrüman'a verilen ad. Bu kemençe benzeri enstrüman'ı hem çalıp hem de söyleyen kişiye de "guslar" adı verilirdi.
gusla, daha çok eski yugoslavya toprakları üzerinde yaşayan özellikle sırp kökenli şairler tarafından kullanılan el büyüklüğünden başlayıp çalınacağı ortama göre daha büyükleri de yapılan tek telli bir enstrümana verilen ad.

Gusla kimi kaynaklarda "gusle" diye de adlandırılır.