hammurabi kanunları – popüler sözlük
Hammurabi kanunları, babil uygarlığı döneminde babil krallığı yapmış hammurabi (m.ö. 1728-m.ö. 1686) tarafından dikte edilen fakat güneş tanrısı samaş'a atfedilen, akat dili ile yazılan, arkeolojik kazılarda bulunmuş yazılı taş anıt sayesinde günümüze ulaşmış, adına hammurabi yasaları'da denilen yazılı antik esere verilen ad.