hassas kontrollü klima – popüler sözlük
bilgisayar, telekomünikasyon odaları, müzeler, elektrik ve elektronik sistem odalarında nem ve ısı değişimlerine bağlı arızaların önlenmesi için tasarlanmış; değişik marka ve modellerde üretilen yüksek teknoloji ürünü iklimlendirme cihazları için kullanılan genel tanım.

ısı ve nem kaynaklı oksitlenme, statik elektrik ve yoğuşma (gaz halindeki sıvının yeniden sıvıya dönüşümü ya da döngüsü) gibi nedenlerle devre ve bağlantılar üzerinde meydana gelebilecek arızaların önlenmesinde kullanılan yüksek teknoloji ürünü kapalı ortam iklimlendirme cihazları için kullanılan genel ad.