hazreti isa – popüler sözlük
yozlaştığını iddia ettiği musevi inancı ve tapınak kültürüne karşı açıktan başlattığı mücadeleyi, roma sömürgeciliği ve diğer inanç biçimlerine karşı dolaylı tutum yolunu seçerek sürdüren ve bu stratejinin bir gereği olarak ta kendisini çarmığa gerilmeye kadar götürecek süreci ören hristiyanlık inancının kurucusu ve dini önderi. gregoryen takvimi (miladi takvim)'ne göre iki bin yıl önce doğduğu kabul edilen dini lider. kimi kaynaklarda yoksul ve cahil olarak anlatılan hazreti isa kimi kaynaklar tarafından ise musevi tapınağı (sinegog)'nda musevi alimleri ile tartışmalara girecek kadar eğitimli dolayısıyla soylu birisi olarak nitelenir. roma imparatorluğu'nun yahudi yerleşim yerlerini yerle bir edecek noktaya kadar götüren sömürgecilik karşıtı eylemler sıralamasının yaklaşık her evresinden antik roma kayıtlarında söz edilirken kendisine dair herhangi bir kayda rastlanmaması ise durumunu ve varlığını tartışmalı bir hale getirmenin yanında salt bir mitolojik karakter diye de adlandırılmasına neden olmaktadır.