hegemonya – popüler sözlük
bir grup içerisinde alfa olan bireyin üstünlüğünü tanımlamak için kullanıldığı gibi, uluslararası ilişkilerde bir devletin ekonomik ya da askeri yönden bir başka devlete bağımlılığını siyasi anlamda tanımlamak için kullanılan ad.