histeri krizi – popüler sözlük
histeri krizi, motor nöron bozuklukları, aşırıya kaçan duygusal tepkimeler, düşünce ve davranış bozukluklarını içeren sinirsel bozukluk içeren psişik evreye verilen ad.

kaslarda kasılmalar, nefes almada zorluklar yaşama, titreme, hafıza kaybı gibi belirtilerin sonrasında ortaya çıkan histeri krizi antik yunan uygarlığı dönemide günümüz modern tıbbına uzanan süreci başlatan hipokrat tarafından hysterikos adı ile tanımlandığı, hipokrat, orta yaş altı kadınların bu hastalığa yakalanma potansiyeline sahip olduğunu ilk tanımlayan kişi olmuştur.