Homeros – popüler sözlük
Homeros, antik çağ'da bugün izmir ilinin bulunduğu bölgede yaşadığı düşünülen iyonya'lı yazar.

çok tanrılı dinler döneminin yaşam, düşünce ve davranış özelliklerinin troya bölgesinde geçen savaş süreci içerisinde anlatıldığı ilyada ve odeysseia destanları ile bilinmiş ve tanınmıştır.

"gül parmaklı şafak doğduğunda kanatlı sözlerle seslendi achilleus" sözleri ile giriş yaptığı tiratları üzerinden değerlendirecek olursak, homeros güçlü ve etkili betimleme yeteneği ile göstermektedir ki epopeist bir gelenekten gelmektedir. ve bu geleneğin önemli isimlerinden birisidir. dilden dile, kulaktan kulağa anlatılarak aktarılan destansı hikayeler ile gelişmiş olan imgelemi ilyada ile odeysseia'u batı dünyasının ilk ve en önemli yazılı belgesi haline getirmesini sağlamıştır. bu iki eser ölmeden önce okunması gereken kitaplardan ikisidir.