hücre – popüler sözlük
Hücre, temel yaşam fonksiyonlarının  sürdürülebilmesi için gereken kimyasal özümleme ile fizyolojik yapının yenilenerek varlığını sürdürmesini sağlayarak, canlı varlıkları hayatta tutan morfolojik birim.
yeryüzünde tüm canlı türlerin en temel yaşam fonksiyonlarının gerçekleştiği Yaşamsal Birime verilen ad.
hücre, biyoloji bilimine göre; tüm canlı türlerinin en temel yaşam fonksiyonlarının biyokimyasal süreçlerle yenilenerek gerçekleştiği yaşamsal birime verilen ad.
hücre, gözaltı ya da cezaevi'nde tutuklu ya da mahkum'un özgürlükleri kısıtlanarak gözaltında tutulduğu yere verilen ad.