i̇çgüdü – popüler sözlük
öğrenilen ve öğretilenlerden bağımsız davranışlar sergileyen canlının, onbinlerce ve milyonlarca yıl önce terk ettiği davranışları sergilemesi durumunu tanımlamak için kullanılan nöropsikiyatrik terim.
tüm canlı türlerin kendisinden önce varolanlar tarafından oluşturulmuş davranış kalıplarını devralıp; var olma ve varlığını sürdürme konusunda kendi deneyimlerini de katarak kendisinden sonraki nesile aktarması edimine verilen ad.