i̇dealist felsefe – popüler sözlük
ruhun maddeye göre önceliğini ve ruhun kurucu gücünü benimseyen felsefi düşünce akımı. ahlaki idealizm, felsefi idealizmden ayrı olarak kişilerin bilgi-yaşam döngüsüne bağlı olarak yaşamda ilerlemesine vurgu yapan bir yön içeriyor olsa da, kişisel gelişimi sosyal gelişimden kopararak ele aldığından kişiyi kaçınılmaz olarak felsefi idealizme yani idealist felsefe'ye doğru sürükler. ahlaki idealizm'e dair saptamamın en somut örneğini kişisel gelişim üzerine ele alınmış yayınlarla bireye ve topluma -yani parçayı bütünün ya da bütünü parçanın önüne koyarak- empoze edilen yaşam, düşünce ve davranış değerleri bütününün ele alınış ve işleniş biçiminde görebiliriz.