i̇htiyadi tedbir – popüler sözlük
mahkemelerde görülen ve görülecek olan dava öncesi ve dava sırasında davalı taraflardan birinin ya da birden fazlasının haklarının korunması için alım satımını sicil kaydı şerhi koyularak satış ve devrinin önlenmesini amaçlayan mahkeme kararına verilen ad.

alacak davalarında borçlunun mal ve para kaçırmasını önlemek için ise ihtiyadi haciz kararı uygulanır.