İkinci dünya Savaşı – popüler sözlük
İkinci dünya savaşı,birinci dünya savaşı'ndan galip ya da mahlup çıkan ülkelerin beklentilerinin karşılanmaması veya yaşadıkları onur kırıcı anlaşmaların yarattığı öfke ve intikam duygularını kitleler üzerinde işleyip militarist politika ve söylemlerle askeri şiddeti hayata geçiren devletlerin sorumlusu olduğu 20. yüzyıl savaşlarından ikincisi için yapılan tanım.

milyonlarca insanın öldüğü bu savaşlar italya, almanya, ispanya, portekiz, ingiltere ve amerika birleşik devletleri gibi dünya devletlerinin açık ya da gizli yürüttüğü planlar ile hayata geçirilmiştir. sıraladığım avrupa ülkelerinde amerika birleşik devletleri ve ingiltere eliyle iktidara taşınan faşist partiler, başta avrupa olmak üzere bütün dünya ülkeleri için hayati bir tehdit haline geldi. 1939 yılında fiili olarak başlayan savaş 1945 yılında son buldu.

yeni pazarlar elde etme hedefi ile yola çıkan birçok faşist iktidar yeni bir hayal kırıklığı yaşarken, pazar hesaplarına bağlı olarak yıkılmak istenen sovyet sosyalist cumhuriyetler birliği'ndeki sosyalist sistem 1/6 dünya nüfusuna sahipken kızıl ordu tarafından elde edilen zafer ile halk demokrasileri'nin kurulduğu ülkeler ile birlikte 1/3 oranına çıktı.