i̇lk çağ – popüler sözlük
İlk çağ, antik çağ ya da antik tarih olarak da adlandırılan bu dönem yaklaşık milattan önce 3500 yıllarında yazının icadı ile başlayıp, orta asya'dan avrupaya doğru göçlerle milattan sonra 375'li yıllarda yıkılan roma imparatorluğu dönemine kadar uzanır. ilk çağ'ın bitişi ile orta çağ olarak adlandırılan döneme geçiş süresi başlar.