İnsan beyni ve bedeni – popüler sözlük
Yapılan bilimsel araştırmaların sunduğu somut verilerin sonucunda, İnsan beyni insan bedenin de bedensel gelişiminin sonraki aşamalarında bugünkü biçimini almıştır. Ve beynimiz dijital devrimi tetikleyen en önemli organ olarak hakettiği yeri almakla birlikte, ortaya çıkışını sağladığı imkân ve olanaklardan beslenerek gelişimini ivmelendireceği bir yönelim içerisindedir.

Günümüzden birkaç bin yıl önce kombine bilgi seçkinlerin ve elitlerin denetim ve kontrolünde işleyişini sürdürürken günümüzde dijital ve bilişim teknolojilerinin sağladığı olanaklarla çok daha kalabalık bir insan topluluğu tarafından oluşturuluyor ve geliştiriliyor.

Yeryüzünde canlı hayatın oluşumu ve gelişiminden günümüze kadar geçen milyonlarca ve belki de milyarlarca yıl bugüne ulaşmak ve kendini gerçekleştirebileceği ortama kavuşmak, acaba beynimize neler hissettiriyor? Diye sormadan edemiyor insan.