i̇rriter – popüler sözlük
İrriter (rahatsızlık-sıkıntı veren), irite-irrite (tahatsız-sıkıntılı) şeklinde adlandırma için kullanıldığı gibi; fiili bir durumu ifade eden boyuta erdiğinde ise rahatsız edici davranışlarda bulunan insanlar için kullanıldığı gibi; yenildiğinde, içildiğinde, görüldüğünde rahatsızlık yaratan "şey"ler için de kullanılır.
İrriter-irrite-irite zaman zaman türkçede de kullanılan, sık sık kullanılırsa kullananı da irriter bir türev haline getiren fransızca kökenli kelimedir.